H I G I E N A P L U S
Higiena Plus Erwin Bajek Sosnowiec ul. Promienna 17 biuro@higienaplus.com.pl

 

Mycie alkaliczne niepianowe i w układach C.I.P.

Mycie alkaliczne niepianowe polega na użyciu alkalicznych roztworów czyszczących, które nie tworzą piany podczas aplikacji. Jest to istotne w wielu procesach przemysłowych, gdzie obecność piany mogłaby zakłócić działanie maszyn lub procesów, lub w sytuacjach, w których trudno jest usunąć pianę z systemu.

C.I.P. to skrót od angielskiego „Clean-In-Place”, co oznacza „czyszczenie w miejscu”. Jest to system stosowany przede wszystkim w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, pozwalający na czyszczenie wewnętrznych powierzchni urządzeń i rurociągów bez konieczności ich demontażu. Systemy C.I.P. są zautomatyzowane i skonstruowane tak, aby zapewnić skuteczne czyszczenie i dezynfekcję, minimalizując jednocześnie zużycie wody, energii i środków czyszczących.

Mycie alkaliczne niepianowe jest często stosowane w systemach C.I.P., ponieważ brak piany ułatwia przepływ roztworów czyszczących przez rurociągi i urządzenia, a także zapewnia skuteczniejsze spłukiwanie po zakończeniu mycia.

Oferta

Nazwa produktu

Stężenie

Opis / Przeznaczenie

Wielkość

KENO®CID 500 CIP

0,25-0,75%

Preparat myjąco-dezynfekujący, bezchlorowy do stosowania w obiegach zamkniętych oparty na alkilotriaminie

22 Kg

DM CLEAN FORTE

0,5-2%

Preparat myjący do jednofazowego mycia układów CIP, zawierający EDTA

25 kg

DM CID ULTRA

0,25-1%

Preparat oparty na NaOH do układów CIP, do jednofazowego mycia. Dzięki zawartości diaminiy preparat skutecznie wpływa na poprawę stanu higienicznego mytych powierzchni.

25 Kg

200 Kg

DM CID

0,25-1%

Alkaliczny preparat myjąco-dezynfekcyjny z aktywnym chlorem + KOH do układów CIP, myjkach tunelowych

30 Kg

240 Kg

1000 Kg

ECO CHLOR

0,3-1%

Alkaliczny preparat myjąco-dezynfekcyjny z aktywnym chlorem + NaOH do mycia w układach CIP, myjkach tunelowych

25 Kg
240 Kg
1000 Kg

DM CLEAN ULTRA

0,5-2%

Alkaliczny preparat do instalacji CIP, myjek tunelowych. Stworzony do zastosowania w wysokich temperaturach oraz w przypadku bardzo twardej wody

25 Kg
1000 Kg

DM CLEAN SUPER

0,5-2%

Alkaliczny preparat myjący do CIP oraz maszynowego mycia posadzek

25 Kg
250 Kg
1000 Kg

DM CLEAN EXTRA

0,5-2%

Alkaliczny preparat myjący oparty na NaOH + KOH do mycia w układach CIP.

25 Kg

1200 Kg

DM CLEAN SL

0,5-2%

Alkaliczny preparat myjący w instalacjach CIP, w myjkach tunelowych. Zawiera metakrzemiany

24 Kg

DM CLEAN

0,5-2%

Alkaliczny preparat myjący w myjkach tunelowych (bez chloru)

25 Kg
240 Kg
1000 Kg

DM CLEAN ECO

0,5-2%

Alkaliczny preparat myjący w instalacjach CIP, w myjkach tunelowych

25 Kg
1200 Kg